ספרות חז"ל :  Hébreu biblique, hébreu moderne, Bible hébraïque et sources juives : le forum.
במסגרת הכנת תיזת תואר שני שלי בתחום ספרות חז"ל באוניברסיטת פאריס שלוש, "לה סורבון נובל", אני מציג לפני הקורא את פרי הרהורי וחקרי על ספרות חז"ל, וגם כן הבעיות שאני נתקל בהן. 
אומרים י"ח ברכות לובש צבועים?
פורסם על-ידי: admin (כתובת IP נרשמה)
תאריך: 20/04/2008 06:16PM

אני נתקל בהנת הקטע הבא ממסכת מגילה ה,ח:

האומר איני עובר לפני התיבה בצבועים, אף בלבנים לא יעבור; בסנדל איני עובר, אף יחף לא יעבור. העושה תפילתו עגולה--סכנה, ואין בה מצוה. נתנה על מצחו, או על פס ידו--הרי זו דרך המינות; ציפה זהב, ונתנה על בית אונקלי שלו--הרי זו דרך החיצונים.

בבלי,מגילה כד:
חיישינן שמא מינות נזרקה בו

אני מבין היטב שקבוצה אחת של מינים מתלבשת במלבושים צבעוניים בעת תפילת העמידה. אני מבין שהחכמים מגנים תלבושת זו לא בעצמה אלא כי היא מהווה סימן למינות אצל אנשים הללו. השאלה שלי: אילו מינים היו רגילים להתלבש בצעונים? מדוע הם עשו כך?

ניקולאנושא צפיות נכתב על ידי פורסם
  אומרים י"ח ברכות לובש צבועים? 939 admin 20/04/2008 06:16PM


לצערנו רק חברים רשומים רשאים לפרסם בפורום זה.
This forum powered by Phorum.